OSP KARSY

Ochotnicza Straż Pożarna

Menu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 stycznia 2013 r. (sobota)
Zebranie sprawozdawcze OSP Karsy za 2012 r.
Zebranie sprawozdawcze Zarządu OSP Karsy za 2012 r. odbędzie się 26 stycznia 2013 r. o godz. 18.00. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych naszą działalnością oraz osoby które chcą wstąpić w nasze szeregi.

zam. J. Dobrzyński
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 grudnia 2012 r. (niedziela)
Boże Narodzenie i Nowy Rok 2013.
Wszystkim strażakom oraz młodzieży z MDP, życzymy w NOWYM 2013 ROKU spełnienia wszystkich marzeń, nawet tych najbardziej skrytych. Niech ten Świąteczny czas pozwoli Wam na chwilę odpoczynku i nabrania sił na nowe wyzwania zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym.
życzy Zarząd OSP Karsy
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 grudnia 2012 r. (środa)
Samochód dla OSP Karsy
W dniu 19.12.2012 r. podczas spotkania Wigilijnego Zarządu Gminnego OSP Gołuchów które odbyło się w Kucharach, został przekazany przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu dla OSP Karsy samochód specjalny SLKw marki Volkswagen typ 70A1B2, rok produkcji 1993 (protokołem zdawczo-odbiorczym WTT. 247.72.2012 z dnia 18.12.2012 r). Samochód był do tej pory użytkowany przez Komendę Powiatową PSP w Pleszewie jako samochód kwatermistrzowski. Kluczyki i dokumenty od samochody na ręce Prezesa OSP Karsy Jana Jędrzejaka przekazał Komendant Powiatowy PSP w Pleszewie st.bryg. mgr inż. Jacek Jarus. Więcej informacji o tym samochodzie przekażemy po jego przystosowaniu do potrzeb OSP Karsy.
zam. J. Dobrzyński
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06 czerwca 2012 r. (środa)
Wspomnienie o zmarłym druhu Stanisławie Kaźmierczaku
Urodził się 10 listopada 1953 r. Już od najmłodszych lat interesował się strażą pożarną i jej działalnością. Mając 15 lat w 1968 roku został członkiem drużyny młodzieżowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Karsach. Brał udział w zawodach sportowo-pożarniczych, czynnie uczestniczył w życiu miejscowej straży. Jako młody chłopak i później dorosły strażak wiele czasu poświęcał i spędzał dbając o sprzęt strażacki. Interesowało go wszystko to, co związane z mechaniką, pompami, ciągnikami, samochodami, sprzętem rolniczym. Od 1985 roku do 1990 roku by Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej OSP Karsy, od momentu otrzymania samochodu był także kierowcą OSP Karsy, od 1996 roku do dnia śmierci był Gospodarzem OSP Karsy. Gdy zapadła decyzja i została przyznana OSP Karsy motopompa M-800, powstał problem: gdzie będzie przechowywany sprzęt i przyznana motopompa. Druh Stanisław bez chwili wahania zdeklarował się, że przeznaczy swój garaż na miejsce przechowywania sprzętu OSP Karsy. Także, gdy w 2002 roku otrzymaliśmy samochód ŻUK typ GML, „przygarnął” go do swojego garażu i dbał jak o własny samochód. Całkowicie bezinteresownie, od roku 1996 do oddania i poświecenia nowej remizy OSP Karsy, czyli do 2005 roku (przez 9 lat) przechowywał i dbał o sprzęt OSP Karsy przechowując go we własnym garażu. I za to należą mu się najwyższe słowa uznania i podziękowania. W 2005 roku, gdy uroczyście poświęciliśmy i otwarli nową remizę i cały sprzęt strażacki został przeniesiony do nowej siedziby, druh Stanisław został odznaczony podczas uroczystości Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. Wcześniej otrzymał kolejno Odznakę Wzorowego Strażaka, Brązowy Medal za zasługi dla Pożarnictwa i w 1996 roku Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa. Jawnie przyczynił się do wybudowania nowej remizy, poświęcił wiele swojego czasu i sił przy budowie remizy. Często można go było zobaczyć na budowie z łopatą i taczką pomagając przy wznoszeniu murów i wylewaniu posadzek. Dlatego był bardzo wzruszony, gdy mógł przenieść sprzęt do nowo wybudowanej remizy, na którą czekał przez wiele lat. Także dawał przykład młodszym strażakom udzielając się nie tylko dla własnej straży. Nigdy nie odmawiał swej pomocy dla parafii, dbając o porządek czy też godnie reprezentując straż OSP Karsy w uroczystościach kościelnych stojąc np. na straży przy Grobie Pańskim lub asystując proboszczowi w procesjach i innych uroczystościach.

Odszedł od nas mając 59 lat, będzie nam go brakowało.

Żegnaj druhu Stanisławie.
Zarząd i druhowie z OSP Karsy
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 marca 2012 r.
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej - Eliminacje Powiatowe
w Gołuchowie.
W dniu 24.03.2012 r. w Zespole Szkół Publicznych w Gołuchowie odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem: „Młodzież Zapobiega Pożarom”, w których wzięło udział 37 uczestników.
Po eliminacjach pisemnych i po przeprowadzeniu rozgrywek finałowych wyłoniono zwycięzców poszczególnych grupach wiekowych:
Grupa I – szkoły podstawowe:
1. Mateusz Marciniak OSP Czermin (Gmina Czermin)
2. Nikodem Melka OSP Kuchary (Gmina Gołuchów)
3. Arkadiusz Kostanowicz OSP Białobłoty (Gmina Gizałki)
4. Anna Spychała OSP Karsy (Gmina Gołuchów)
5. Piotr Dobrzyński OSP Karsy (Gmina Gołuchów)
Grupa II – szkoły gimnazjalne:
1. Monika Marciniak OSP Żegocin (Gmina Czermin)
2. Maria Szczepańska OSP Broniszewice (Gmina Czermin)
3. Marta Balcer OSP Kuchary (Gmina Gołuchów)
4. Konrad Bijacie OSP Żegocin (Gmina Czermin)
5. Jakub Czaplicki OSP Krzywosądów (Gmina Gołuchów)
Grupa III – szkoły ponadgimnazjalne:
1. Paulina Ratajczak OSP Żegocin (Gmina Czermin)
2. Konrad Jaroszewski OSP Pleszew (Gmina Pleszew)
3. Magdalena Worobiec OSP Karsy (Gmina Gołuchów)
4. Joanna Jankowska OSP Wierzchy (Gmina Gizałki)
5. Dawid Worobiec OSP Karsy (Gmina Gołuchów)
Z satysfakcją możemy stwierdzić, że druhowie z OSP Karsy są zawsze w czołówce tego turnieju. Nie zajęli pierwszych 3 miejsc w poszczególnych grupach wiekowych, ale aż 4 osoby z OSP Karsy mieszczą się w pierwszej piątce uczestników w grupie wiekowej szkól podstawowych i ponadgimnazjalnych.
Dodatkowo, jak wynika z zajętych miejsc, pierwsze miejsca w poszczególnych grupach wiekowych zajęli druhowie z Gminy Czermin, ale z Gminy Gołuchów najwięcej młodzieży zajęło miejsca mieszcząc się w czołówce uczestników turnieju, aż 7 osób mieści się w pierwszych 5 miejscach w poszczególnych grupach wiekowych.
Składamy im za to serdeczne podziękowanie i życzymy pomyślności w następnych turniejach.
zam. J. Dobrzyński

04 marca 2012 r.
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - Eliminacje Gminne
w Kucharkach.
W dniu 04.03.2012 r. odbyły sie gminne eliminacje OTWP w Kucharkach. Gospodarzem turnieju była OSP Karsy.
OSP Karsy zgłosiło do turnieju następujacych zawodników:
Grupa I - szkoła podstawowe:
1. Anna Spychała
2. Piotr Dobrzyński
Grupa II - szkoła gimnazjalna:
1. Kinga Ptak
2. Katarzyna Lupka
3. Kinga Zdunek
Grupa III - szkoła ponadgimnazjalna:
1. Maria Skrzypniak
2. Magdalena Worobiec
3. Dawid Worobiec
Po przeprowadzonych eliminacjach pisemnych i ustnych do eliminacji powiatowych zakwalifikowali się:
z grupy I - szkoła podstawowa:
I miejsce Piotr Dobrzyński OSP Karsy
II miejsce Anna Spychała OSP Karsy
III miejsce Nikodem Melka OSP Kuchary
z grupy II - szkoła gimnazjalna:
I miejsce Jakub Czaplicki OSP Krzywosądów
II miejsce Marta Balcer OSP Kuchary
III miejsce Aleksandra Rynowiecka OSP Gołuchów
z grupy III - szkoła ponadgimnazjalna:
I miejsce Magdalena Worobiec OSP Karsy
II miejsce Jakub Garczarek OSP Kuchary
III miejsc Dawid Worobiec OSP Karsy

Zwycięzcy, reprezentować będą Gminę Gołuchów podczas eliminacji na szczeblu powiatowym, które odbędą się 24 marca 2012 r.
Tekst źródłowy i zdjęcia można zobaczyć bezpośrednio na stronie Urzędu Gminy Gołuchów.
zam. J. Dobrzyński

28 stycznia 2012 r. (sobota)
Zebranie sprawozdawcze OSP Karsy za 2011 r.
Informujemy, że w dniu 28 stycznia 2012 roku o godzinie 1800 odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP Karsy za 2011 rok. Przedstawiono sprawozdania i plan działania na 2012 r.
Walne Zebranie przyjęło sprawozdania, udzieliło jednogłośnie absolutorium Zarządowi OSP Karsy.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 grudnia 2011 r. (sobota) / 01 stycznia 2011 r (niedziela)
Nowy Rok 2012.
Wszystkim strażakom oraz młodzieży z MDP, życzymy w NOWYM 2012 ROKU dużo szczęścia, pomyślności, zadowolenia i spełnienia marzeń. Aby ten Nowy Rok stał się dla wszystkich miłym rokiem, który przynosi tylko dobre dni.
życzy Zarząd OSP Karsy
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 grudnia 2011 r.
Boże Narodzenie.
Już minął kolejny rok i mamy kolejne Święta Bożego Narodzenia. Wszystkim strażakom, tym zawodowym i ochotnikom, życzymy spokojnych, rodzinnych Świąt.A tym którzy w tę Wigilijną Noc i całe Świąta będą na służbie, dziękujemy, że my możemy je spędzić w spokoju, w gronie rodzinnym.
Kliknij ten link, włącz głośniki i wykonuj polecenia wyświetlane w lewym dolnym rogu:
zam. J. Dobrzyński
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29-30 września 2011 r. (czwartek-piątek)
Peregrynacja Obrazu Matki Bożej w Parafii Kucharki.
W dniach 29-30 września 2011 r. odbyła się uroczysta Peregrynacja Obrazu Matki Bożej. Jak zwykle OSP Karsy czuwała nad bezpieczeństwem podczas uroczystości, asystowała przy niesieniu obrazu, kierowała ruchem, pełniła straż nocną.
Więcej o tym wydarzeniu i wiele zdjęć z uroczystości można obejrzeć na stronie internetowej Radia Rodzina http://www.radiorodzina.kalisz.pl/aktualnosci-wpis-1109
zam. J. Dobrzyński
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 września 2011 r. (sobota)
VII Rajd Rowerowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych - "Wioska Indiańska" Józefów.
W dniu 24 września 2011 odbył się VII Rajd Rowerowy MDP. Bazą docelową rajdu była "Wioska Indiańska" w Józefowie http://www.wioskaindian.pl/. W rajdzie wzięło udział 137 uczestników z całego powatu pleszewskiego. Swoje dryżyny wystawiły: OSP Czermin, OSP Pleszew, OSP Dobrzyca, OSP Kuchary, OSP Wierzchy, OSP Krzywosądów, OSP Gizałki, OSP Chocz, OSP Strzydzew, OSP Grab, OSP Bogusław - Bogusławice, OSP Tomice, OSP Kolonia Ostrowska - Świerszczyna, OSP Szymanowice, OSP Ruda Wieczyńska. Niestety OSP Karsy nie brało udziału w rajdzie z powodu różnych zajęć które młodzież miała we własnych szkołach. Być może w przyszłym roku termin rajdu zostanie ustalony pod koniec okresu wakacyjnego, co pozwoli na udział większej ulości młodzieży i nie będzie kolidował z zajęciami w szkołach.
zam. J. Dobrzyński
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 września 2011 r. (poniedziałek)
Nawałnica z gradobiciem na terenie Gminy Gołuchów
W dniu 5 września 2011 około godziny 1900na terenie Południowej Wielkopolski przeszła nawałnica z gradobieciem. Nawałnica trwała kilkanaście minut i spowodowała zniszczenia budynków i upraw. Najbardziej ucierpiały w Gminie Gołuchów miejscowości: Kuchary, Jedlec, Kościelna Wieś, Kucharki, Macew, Gołuchów, Popówek, Borczysko, Czechel.
OSP Karsy usuwało skutki nawałnicy w dniu 05.09.2011 r. od godz. 2000 do 06.09.2011 do godz. 0100, oraz od godz. 1400 do godz. 2045. Działania polegały na usuwaniu powalonych konarów i drzew oraz zabezpieczeniu uszkodzonych dachów i części konstrukcji budynków. W sumie w akcjach tych brało udział 11 strażaków.
Zdjęcia można zobaczyć bezpośrednio na stronie Gminy Gołuchów.
zam. J. Dobrzyński
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 lipiec 2011 r., (niedziela).
10 lipca 2011 r. w niedzielę o godz. 1330 na boisku sportowym w Gołuchowie odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze.
zaodygoluchow2011.JPG
OSP Karsy do zawodów wystawiła 5 drużyn:
  • MDP dziewcząt wg CTIF,
  • MDP chłopców wg CTIF,
  • Drużynę Seniorów Żeńską,
  • Drużynę Seniorów Męską I,
  • Drużynę Seniorów Męską II (Old Boys), drużyna zajęła 10 miejsce, ze względu na brak kategorii Old Boys koledzy druhowie wystartowali w kategorii drużyn Seniorów, a i tak pokonali 3 młodsze drużyny z kategorii Seniorów. Duże prawa i gratulacje za wolę walki z dużo młodszymi kolegami.
Serdecznie gratulujemy zajęcia tak wysokich lokat. Potwierdzają one, że szkolenie i zaangażowanie wszystkich druhów OSP Karsy przynosi oczekiwane efekty. Oddzielne podziękowania należą się młodzieży z MDP, która jak co roku poświęca swój czas i wkłada dużo zaangażowania w przygotowanie do zawodów. Tak udany dzień zakończono wspólnym ogniskiem przy remizie OSP Karsy.
Miejsca zajęte przez poszczególne drużyny po sztafecie i ćwiczeniach bojowych:
KLASYFIKACJA MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN OSP
MDP Dziewcząt
1. OSP Gołuchów.
2. OSP Kuchary.
3. OSP Krzywosądów.
4. OSP Karsy.
5. OSP Bogusław-Bogusławice.
MDP Chłopców
1. OSP Krzywosądów.
2. OSP Karsy.
3. OSP Gołuchów.
4. OSP Bielawy (dyskwalifikacja).
KLASYFIKACJA DRUŻYN SENIORÓW OSP
Drużyny Seniorów Żeńskie
1. OSP Kuchary.
2. OSP Karsy.
3. OSP Kościelna Wieś.
Drużyny Seniorów Męskie
1. OSP Krzywosądów.
2. OSP Karsy I.
3. OSP Kościelna Wieś I.
4. OSP Kuchary II.
5. OSP Kościelna Wieś II.
6. OSP Gołuchów II.
7. OSP Gołuchów I.
8. OSP Bogusław-Bogusławice.
9. OSP Bielawy.
10. OSP Karsy II (Old Boys).
11. OSP Kuchary I.
12. OSP Jedlec I.
13. OSP Jedlec II.
zam. J. Dobrzyński
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 maja 2011 r., (niedziela).
Wielka Majówka w Karsach.
29.05.2011 r. Koło Gospodyń Wiejskich wraz z Radą Sołecką i OSP Karsy zorganizowały Majówkę na której połączono świętowanie Dnia Matki i Dzień Dziecka. Zorganizowano poczęstunek, wiele konkurencji sprawnościowych dla dzieci jak i dla dorosłych. Wszyscy świetnie się bawili, a na potwierdzenie tego zamieszczamy kilka fotek z impresy.
Zobacz w naszej => Galerii.
zam. J. Dobrzyński
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 marca 2011 r., (niedziela).
VII Strażacki Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego w Gołuchowie.
13.03.2011 r. o godz. 1100odbył się w Hali Sportowej w Gołuchowie VII Strażacki Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego w Gołuchowie.
Z OSP Karsy w turnieju wzięli udział:
Kategoria kadet: Mateusz Buliński i Kamil Walczak.
Kategoria junior: Arkadiusz Kaźmierczak i Ireneusz Kaźmierczak.
Kategoria senior: Eugeniusz Jędrasiak i Grzegorz Buliński.
Kategoria senior starszy: Jan Jędrzejak i Henryk Kraszkiewicz.
Nasi zawodnicy startowali ze zmiennym szczęściem. Najlepsze wyniki osiągnęli w kategorii senior Eugeniusz Jędrasiak zajmując II miejsce i w kategorii senior starszy Henryk Kraszkiewicz też zajmując II miejsce w swojej kategorii. Zakwalifikowali się oni do turnieju na szczeblu powiatowym, który odbędzie się 10.04.2011 r. w Dobrzycy.
zam. J. Dobrzyński
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 lutego 2011 r., (niedziela).
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej OTWP - Jedlec 2011.
27.02.2011 r. o godz. 1300 odbyły się w Jedlcu eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. W turnieju uczestniczyło 49 osób z terenu Gminy Gołuchów, w tym 6 uczestników z OSP Karsy.
Turniej odbył się w Szkole Podstawowej w Jedlcu, a gospodarzem była OSP Jedlec.
Uczestnikami OTWP była młodzież w trzech grupach:
I grupa uczniowie szkół podstawowych, z OSP Karsy Piotr Dobrzyński.
II grupa uczniowie szkół gimnazjalnych, z OSP Karsy Kinga Ptak, Natalia Lupka i Aneta Matuszczak.
III grupa uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, z OSP Karsy Magdalena Worobiec i Dawid Worobiec.
W grupie I (szkoły podstawowe) zwyciężyli:
1 miejsce - Natalia Kubiak z OSP Krzywosądów.
2. miejsce - Nikodem Melka z OSP Kuchary.
3. miejsce - Jagoda Składnikiewicz z OSP Krzywosądów.
W tej grupie Piotr Dobrzyński z OSP Karsy zajął 8 miejsce i zabrakło mu 2 pkt. aby zakwalifikować się do gupy finałowej.
W grupie II (szkoły gimnazjalne) zwyciężyli:
1 miejsce - Krzysztof Walendowski z OSP Jedlec.
2. miejsce - Mateusz Szymoniak z OSP Jedlec.
3. miejsce - Magdalena Urbaniak z OSP Bielawy.
Z naszej OSP w tej grupie do grupy finałowej zakwalifikowała się Kinga Ptak i zajęła 6 miejsce.
Natali Lupka w teście podstawowym zdobyła 23 pkt. i zajęła 13 miejsce, a Aneta Matuszczak zdobyła o 1 punkt mniej i zajęła 15 miejsce. Dziewczyny brały po raz pierwszy udział w takim turnieju i zajęte miejsca należy uznać jako dobre.
W grupie III (szkoły ponadgimnazjalne) zwyciężyli:
1 miejsce - Wojciech Frątczak z OSP Gołuchów.
2. miejsce - Michał Balcer z OSP Kuchary.
3. miejsce - Magdalena Worobiec z OSP Karsy.
Z naszej OSP w tej grupie do grupy finałowej zakwalifikował się jeszcze Dawid Worobiec i stoczył walkę w finale w odpowiedziach ustnych z Jakubem Garczarkiem z OSP Kuchary i ostatecznie zajął 5 miejsce. Szczególnie w tej grupie poziom wiedzy stał na bardzo wysokim poziomie.
Zajmując 3 miejsce Magdalena Worobiec zakwalifikowała się do eliminacji na szczeblu powiatowym.
zam. J. Dobrzyński
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 lutego 2011 r (piątek).
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Karsy.
18.02.2011 r. o godz. 1900 odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Karsy. Na tym posiedzeniu Walne Zebranie udzieliło absolutorium dla ustępującego Zarządu i wybrało nowy Zarząd OSP Karsy:
Jan Jędrzejak - Prezes Zarządu
Mariusz Kaźmierczak - Naczelnik i V-ce Prezes Zarządu
Sławomir Rajch - V-ce Prezes Zarządu
Marek Czaplicki - Z-ca Naczelnika
Magdalena Worobiec - Skarbnik
Jacek Dobrzyński - Sekretarz
Andrzej Kieliba - Członek Zarządu
Komisja Rewizyjna:
Henryk Kaźmierczak - Przewodniczący Komisji
Hieronim Dobrzyński - Sekretarz Komisji
Łukasz Maryniak - Członek Komisji
Gospodarzem OSP Karsy nadal został Stanisław Kaźmierczak.
Przed wyborami nowego Zarządu swoją rezygnację z funkcji, ze względu na stan zdrowia, złożył wieloletni Naczelnik OSP Karsy Krzysztof Bociański.
Składamy podzękowanie ustępującemu Zarządowi OSP Karsy za 5-letni okres aktywnej pracy, a w szczególności ustępującemu Naczelnikowi dh Krzysztofowi Bociańskiemu i życzymy sukcesów nowo wybranemu Zarządowi OSP Kars.
Sekretarz OSP Karsy
Jacek Dobrzyński
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 grudnia 2010 r. (piątek) / 01 stycznia 2011 r (sobota)
Nowy Rok 2011.
Wszystkim strażakom, tym zawodowym i ochotnikom oraz młodzieży z MDP, życzymy w NOWYM 2011 ROKU dużo szczęścia, pomyślności, zadowolenia i satysfakcji z bycia strażakiem. Aby ten Nowy Rok stał się czasem spełniania naszych marzeń, zarówno tych związanych z ruchem strażackim jak i osobistych.
życzy Zarząd OSP Karsy
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 grudnia 2010 r.
Boże Narodzenie.
Jest taka noc w której armaty ustają, jest taka noc w czasie której gwiazdy spadają, jest taka noc w którą ludzie się uśmiechają. W tą noc Bożego Narodzenia - niech się spełnią Wasze wszystkie marzenia.
Kliknij ten link, włącz głośniki i wykonuj polecenia wyświetlane w lewym dolnym rogu:
zam. J. Dobrzyński
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03 grudnia 2010 r.
Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł Druh Zygmunt Stasik.
Brak opisu obrazka
Z wielkim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że dnia 3 grudnia 2010 r. zmarł Druh Zygmunt Stasik z Bielaw. Wieloletni działacz społeczny, człowiek oddany w służbie bliźniemu, V-ce Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gołuchowie, Prezes OSP Bielawy, sołtys wsi Bielawy, były Komendant Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gołuchowie. Pogrzeb odbył się we wtorek tj. 7 grudnia 2010 r. o godz. 12.00 w Kościele Parafialnym w Tursku.
Przekazujemy serdeczne wyrazy współczucia najbliższej rodzinie zmarłego.
zam. J. Dobrzyński
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 listopada 2010 r. (sobota)
W dniu 13 listopada 2010 r. rozpoczęło się w Gołuchowie szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego ratowników OSP.
Szkolenie obejmowało zarówno część teoretyczną jak i ćwiczenia praktyczne. Z OSP Karsy szkolenie ukończyło 11 strażaków. Szkolenie prowadzili wykładowcy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie.
zam. J. Dobrzyński
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06-07 listopada 2010 r. (sobota-niedziela)
W dniach 6 i 7 listopada 2010 r. odbyło się w Gołuchowie szkolenie z zakresu obsługi aparatów ochrony dróg oddechowych (ODO).
Z OSP Karsy kurs ukończyło 7 strażaków. Szkolenie prowadzili strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie.
zam. J. Dobrzyński
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 września 2010 r. (niedziela)
12 września 2010 r. odbył się w Kucharach Turniej Piłki Siatkowej drużyn OSP Gminy Gołuchów o Puchar Komendanta Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Gołuchowie.
OSP Karsy wystawiło drużynę mieszaną, razem 12 zawodników. W turnieju wzieło udział 6 drużyn. Pierwsze miejsce w turnieju zobyła II drużyna z OSP Kościelna Wieś i awansowała do turnieju powiatowego, który odbędzie się 20 listopada tego roku w Hali Sportowej w Gołuchowie. Drugie miejsce OSP Kuchary i trzecie miejsce I drużyna z OSP Koscielna Wieś . Udział naszych zawodników pokazał, że wiele mamy jeszcze do zrobienia w tej dziedzinie sportu. Za naszymi zawodnikami przemawia jeszcze bardzo młody wiek, a więc na pewno w przyszłości będą osiągali lepsze wyniki.
Kilka zdjęć z zawodów=> Galeria
zam. J. Dobrzyński
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 września 2010 r. (sobota)
4 września 2010 r. odbył się VI Rajd Rowerowy MDP Powiatu Pleszewskiego do Zawidowic - Stara Stajnia.
Z OSP Karsy w rajdzie uczestniczyło wraz z opiekunami 13 osób. Trasa w jedną stronę do Zawidowic liczyła ok. 30 km, trasa powrotna ok. 22 km. Razem wszystkich uczestników z rejonu powiatu było 138 rowerzystów, w tym jak zwykle najwięcej z Gminy Gołuchów, ponad 90. Do Zawidowic dotarli rowerzyści z: Pleszewa, Dobrzycy, Strzydzewa, Zawidowic, Czermina, Gołuchowa, Kars, Kuchar, Krzywosądowa, Chocza oraz Kowalewa. Razem z rowerzystami z Gminy Gołuchów na rowerze przyjechał Wójt Gminy Gołuchów Pan Marek Zdunek.
Organizatorami rajdu byli: Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Pleszewie, Komenda Powiatowa PSP w Pleszewie, Starostwo Powiatowe w Pleszewie, Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Pleszewie, a także OSP Zawidowice.
Po powrocie z rajdu mieliśmy przyjemność gościć w naszej remizie przy ognisku naszych przyjaciół strażaków ze Słowacji, z zaprzyjaźnionego z Gminą Gołuchów Klastora pod Znievom ( http://www.obecklastor.sk/ ).
zam. J. Dobrzyński
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 sierpnia 2010 r. (sobota)
Ekshumacja żołnierzy niemieckich w Karsach.
Członkowie Stowarzyszenia "Pomost" z Gostynia, którzy zajmują się poszukiwaniem mogił i ekshumacją szczątków, odnaleźli mogiłę kilkudziesięciu żołnierzy Niemieckich. Z informacji szczątki miały spoczywać w długim na około 20 m. okopie. Po przybyciu na miejsce i zapoznaniu się ze wspomnieniami ludzi pamiętających wydarzenia ze stycznia 1945 r. został wytyczony teren, od którego zaczęto poszukiwania. Dzięki przeanalizowaniu dokładnie wszystkich faktów udało się już po kilku metrach trafić szukane miejsce. Przez cały czas trwania prac mieszkańcy dzielili się coraz to nowszymi informacjami na temat historii mogiły, jak i wydarzeń związanych ze śmiercią pochowanych w niej żołnierzy. Jak się okazało podczas prac ekshumacyjnych szczątki żołnierzy pochowane były jednowarstwowo i znajdowały się na całej długości okopu. Oprócz tego udało się również znaleźć 13 nieśmiertelników, z czego 10 zachowało się w stanie umożliwiającym odczyt informacji w nich zawartych. Znaleziono również 2 hełmy, kompas na rękę, puszki po maskach gazowych jak i inne rzeczy związane z żołnierskim pochodzeniem typu guziki czy haki mundurowe. Podczas końcowych prac dostaliśmy informację od jednego z mieszkańców Kars, iż poprzedni właściciel gospodarstwa w którego obrębie pochowani byli żołnierze, postarał się aby miejsce ich pochówku nie było zapomniane i podczas budowy stodoły na dachu ułożył z ciemniejszego eternitu 5 krzyży. JAK ZGINĘLI - Według relacji świadków jedna grupa żołnierzy zginęła podczas wymiany ognia na krzyżówce ścierając się z Rosjanami, którzy przy użyciu działa zniszczyli niemiecki samochód ciężarowy marki Opel Blitz zabijając jadących w niej żołnierzy. Druga grupa żołnierzy w liczbie około 8 została rozbrojona przez Rosjan, a następnie rozstrzelana. Ciekawostką jest fakt, iż podłoga od zniszczonej ciężarówki do dziś spoczywa w pobliskich zaroślach.
Info, foto: Stowarzyszenie Pomost Oddział Gostyń

Dodatkowe informacje i zdjęcia na stronach:
zam. J. Dobrzyński
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 czerwca 2010 r. (niedziela)
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Gołuchowie.
Podczas Zawodów Sportowo-Pożarniczych 27.06.2010 r. w Gołuchowie wszystkie cztery drużyny wystawione przez OSP Karsy zajęły miejsca na podium:
w kategorii MDP Dziewcząt wg regulaminu CTIF II miejsce,
w kategorii MDP Chłopców wg regulaminu CTIF III miejsce,
w kategorii Seniorów Drużyna Żeńska I miejsce,
w kategorii Seniorów Drużyna Męska II miejsce.
Wielkie gratulacje dla drużyn i przygotowujących drużyny do zawodów.
zam. J. Dobrzyński
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 maja 2010 r. (niedziela)
Wielkopolskie obchody Dnia Strażaka.
9 maja 2010 r. w Gołuchowie odbyły się obchody Wielkopolskiego Dnia Strażaka. Wszystkie jednostki OSP Gminy Gołuchów, w tym także OSP Karsy, były zaangażowane w przygotowanie i organizację tych obchodów. Przygotowania wymagały wiele pracy, aby w dniu obchodów wszystko było zapięte na ostatni guzik. Przygotowano namiot w którym mogło zasiąść ponad 800 osób oraz oddzielny namiot jako stołówka.
Zdjęcia z uroczystości można obejrzeć na stronie internetowej:
zam. J. Dobrzyński
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 marca 2010 r. (niedziela)
VI Turniej tenisa stołowego o puchar Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gołuchowie.
14 marca 2010 r. na sali gimnastycznej w Gołuchowie odbył się VI Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP . W turnieju wzięło udział 42 zawodników z ośmiu jednostek OSP z terenu gminy. Zawody rozegrano w następujących kategoriach wiekowych:
kadet,
junior,
senior,
senior starszy,
A oto zajęte miejsca zawodników OSP Karsy w poszczególnych kategoriach:
Kategoria kadet:
Nie wystawialiśmy zawodników.
Kategoria junior:
Piotr Jańczak II miejsce
Mikołaj Otto III miejsce
Kategoria senior:
Eugeniusz Jędrasiak II miejsce
Arkadiusz Kaźmierczak III miejsce
Kategoria senior starszy:
Marek Czaplicki I miejsce
zam. J. Dobrzyński
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 lutego 2010 r. (niedziela)
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej w Bielawach.
W dniu 21.02.2010 r. w OSP Bielawy odbyły się eliminacje gminne OTWP.Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pod hasłem Młodzież Zapobiega Pożarom ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.
Uczestnikami OTWP była młodzież w trzech grupach:
I grupa uczniowie szkół podstawowych,
II grupa uczniowie szkół gimnazjalnych,
III grupa uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
Zajęte miejsca w finale Turnieju przez młodzież z OSP Karsy:
Grupa I (szkoły podstawowe)
Piotr Dobrzyński III miejsce
Grupa II (szkoły gimnazjalne)
Dawid Worobiec I miejsce
Weronika Nowicka II miejsce
Grupa III (szkoły ponadgimnazjalne)
Magdalena Worobiec II miejsce
Powodzenia w eliminacja powiatowych
zam. J. Dobrzyński
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 września 2009 r.
XVI Przegląd Orkiestr Dętych OSP Południowej Wielkopolski
W dniu 20.08.2009 r. w Gołuchowie odbył się XVI Przegląd Orkiestr Dętych OSP Południowej Wielkopolski. Udział wzięły orkiestry z OSP: Brzeziny, Iwanowice, Kamień, Koźmin, Kobylin, Koźmin, Lisków, Skalmierzyce, Pruszków, Rajsko, Rychwał, Chełmce, Tłokinia Wielka, Kościelna Wieś, Tykadłów, Dobrzyca i Stawiszyn, a więc 16 orkiestr. Po zbórce przed Urzędem Gminy w Gołuchowie i odegraniu kilku utworów przez wszystkie orkiestry razem, wszyscy przemaszerowali ulicami Gołuchowa do Hali Sportowej gdzie odbyły się główne przesłuchania orkiestr. Po kilku godzinach przesłuchań jurorzy odczytali kolejność zajętych miejsc przez poszczególne orkiestry.
  1. Orkiestra Dęta z Pruszkowa,
  2. Orkiestra Dęta z Kościelnej Wsi,
  3. Orkiestra Dęta z Rychnowa,
  4. Orkiestra Dęta z Koźminka.
Zdjęcia z Przegladu Orkiestr można obejrzeć w naszej => Galerii
zam. J. Dobrzyński