OSP KARSY

Ochotnicza Straż Pożarna

Menu

Ochotnicza Straż Pożarna w Karsach działa na terenie wsi Karsy i okolicznych wsi w gminie Gołuchów.

Dzisiejsza wieś Karsy to połączenie dawniej istniejących wsi Karsy i Bobry.

Pierwsze pisemne źródła o wsi Bobry, jak podaje Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski wydany w 1877 roku mówią, że wieś Bobry istniała już w 1346 roku, kiedy to Kościół Gnieźnieński zamienia wsie Bobry i Piekart na Godziesze będące dziedzictwem Janusza i Stefana z Sośnicy.

Pierwsza pisemna wzmianka o wsi Karsy to 1434 rok, kiedy to jak podaje w swoich opracowaniach Dworzaczek "N. Jan de Slaboborowicze 2 ł. pola we wsi Karsy w p. kalis. wymienia za ws. Grodzelecz z And. Z Grodzelcza (f. 49)".

Ochotnicza Straż Pożarna w Karsach powstała 1935 roku. Wtedy to, w dniu 23 czerwca 1935 r. o godz. 19.00 odbyło się zebranie organizacyjne na którym podjęto uchwałę o założeniu Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Karsach. Na zebraniu organizacyjnym 36 osób zostało zapisanych w szeregi stowarzyszenia. Sądownie Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Karsach zostało zarejestrowane w kwietniu 1936 roku.

Istnieje wzmianka (Gazeta Pleszewska Nr 68 z dnia 24.08.1930 r.), mówiąca o tym, że Oddział Straży Pożarnej w Karsach został powołany do życia pięć lat wcześniej tj. 15.08.1930 r., był to jednak oddział tak zwanej straży obowiązkowej, dlatego jako datę powstania ochotniczej straży pożarnej przyjmuje się rok 1935, potwierdzony protokołem z zebrania założycielskiego.

Jeszcze ciekawszą informację możemy znaleźć w Gazecie Pleszewskiej Nr 74 z dnia 14.09.1930 r. która informuje, że dnia 15 sierpnia 1930 r. w Karsach zorganizowano i powołano do życia orkiestrę okręgową, w której skład weszło 15-tu muzyków, byli to:

 • Leon Banaszak z Kars – kapelmistrz (ówczesny kierownik szkoły w Karsach),
 • Leon Janowski z Kars – trąbka I,
 • Jan Głogiński z Kars – tenor I,
 • Jan Janowski z Kars – bas,
 • Jan Jaś z Kars – tenor II,
 • Leon Remisz z Kars Dwór – trąbka II,
 • Jan Nawrocki z Kars Dwór – trąbka III,
 • Stanisław Kieliba z Kars – klarnet,
 • Stefan Grzelak z Kars – klarnet S.,
 • Kazimierz Bogaczyk z Kars – tenor F I,
 • Władysław Kubiak z Kars – bęben,
 • Michał Łuczak z Kars – tenor III,
 • Franciszek Boniec ze Szkudły – klarnet S.,
 • Franciszek Stodolny ze Szkudły – bas II,
 • Władysław Lewicki z Kars Dwór – tenor S. II.


Powyższą orkiestrę Związek Straży Pożarnych Województwa Poznańskiego dekretem z dnia 06.09.1930 roku l. dz. 1546.Z. zaakceptował. Dodatkowo członkowie orkiestry zostali zwolnieni ze składek na okres jednego roku, aby mogli zakupić umundurowanie strażackie zgodne z regulaminem. Niestety po roku 1935 brak jest już zapisów o działalności powołanej orkiestry okręgowej.

Te dwie powyższe informacje świadczą jak duże zaangażowanie w życiu miejscowej społeczności i powiatu odgrywał ruch strażacki w Karsach, jak dużym poważaniem cieszyli się miejscowi strażacy. Działalność straży ochotniczej trwała nieprzerwanie przez wszystkie lata zarówno w okresie wojny jak i czasów PRL.


OSP Karsy 23.01.1996 roku otrzymała motopompę M-800, a 03.10.2002 roku samochód strażacki marki ŻUK typ GML. Pierwsze prace przy budowie remizy strażackiej rozpoczęły się w 2001 roku. W dniu 5 czerwca 2005 r. dokonano uroczystego otwarcia i poświęcono nową remizę OSP Karsy. W dniu 28.05.2006 roku także uroczyście obchodzono 70-lecie istnienia OSP Karsy. Z tej okazji ufundowano sztandar OSP Karsy i wręczono Srebrny Medal za zasługi dla pożarnictwa.


Dziś OSP Karsy liczy 34 członków czynnych i 26 członków MDP. Uczestniczy w działaniach gaśniczych, powodziowych i innych zdarzeniach oraz sprawach związanych z zabezpieczeniem p.poż. podczas imprez organizowanych na terenie gminy Gołuchów. Bierze czynny udział we wszystkich zawodach sportowo-pożarniczych, turniejach wiedzy pożarniczej i innych imprezach sportowych zajmując czołowe miejsca, szczególnie w kategorii Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, które będą kontynuatorem istnienia i działań OSP Karsy.

 

Opr. Jacek Dobrzyński

Kronika OSP Karsy

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa

http://teki.bkpan.poznan.pl/ Teki Dworzaczka